Tel 083-528-4741 : ติดต่อได้ตลดนะสาวๆ

Sino-Portuguese Architecture Thailand

เที่ยวโปตุเกสในประเทศไทยที่ตึกชิโนโปตุกีส

โปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งในประเทศน่าเที่ยว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยมรดกโลก, ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม ราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยาย น่าไปชมด้วยตาตัวเองสักครั้ง แต่สำหรับคนไหนมีงบน้อยไม่มีทุนทรัพย์เดินทางไปถึงยุโรป ในประเทศไทยของเราเอง ก็มีสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปตุกีสให้รับชมด้วย

ตึกชิโนโปตุกีสกับจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต อุดมไปด้วยสถานที่อันงดงามทางธรรมชาติมากมาย และมีสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีสให้รับชมกันด้วย โดยตึกเหล่านี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่ ซึ่งเคยเฟื่องฟูบนภูเก็ตในอดีต คุณจะได้เสพย์ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ผ่านตึกโบราณที่ตั้งอยู่เรียงรายมากมายเหล่านี้ ในปัจจุบันตึกเก่าเหล่านี้ดัดแปลงมาเป็นร้านค้าต่างๆ เพื่อเปิดต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ตึกชิโนโปตุกีสในจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

ย้อนไปในอดีต ภูเก็ตเคยเป็นเมืองท่าแห่งสำคัญ ซึ่งตั้งทางตะวันตกของแหลมมลายู ทำให้มีการค้าขายกับชาวจีน โดยเฉพาะพ่อค้าที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ ปีนัง โดยภูเก็ตเคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกอย่าง โปรตุเกสและฮอลันดา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่มีความสำคัญของประเทศเป็นอย่างสูง ทำให้มีผู้คนจากต่างประเทศเดินทางเข้ามามากมาย บางกลุ่มก็เข้ามาอาศัยอยู่ ภูเก็ตจึงเติบใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่อันเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง กลายเป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมใหญ่จากประเทศที่ต่างกัน และตึกชิโนโปตุกีสอันเก่าแก่ที่ตั้งเรียงรายอยู่ในตัวเมืองแห่งนี้เป็นสิ่งยืนยันความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดี ตึกเก่าเหล่านี้ยืนหยัดมานานกว่า 100 ปีแล้ว ลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์เรียกว่า ‘ชิโน-โปรตุกีส’ เป็นอาคารชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น มีความลึกมากกว่าความกว้าง มีขนาดไม่สูงนัก ใช้กระเบื้องปูหลังคา ประตูกับหน้าต่างไม้มีการฉลุลาย พร้อมใส่รายละเอียดต่างๆ ในแบบเฉพาะตัวลงไป เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางศิลปะระหว่างยุโรปกับจีนได้อย่างน่าสนใจ อาคารเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ ณ ย่านใจกลางเมือง โดยในปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดให้มีเส้นทางเดินชมพิเศษ เพื่อให้ผู้มาเยือนทั้งหลาย ได้สัมผัสกับอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตอย่างใกล้ชิด มีระยะทาง 4.6 กิโลเมตรนั้น ถือว่ากำลังสบายๆ แบ่งเส้นทางการเดินออกเป็น 6 ช่วงย่อย ถนนส่วนใหญ่ได้รับการปรับแต่งให้สวยงาม เก็บความรุงรังของสายไฟให้สะอาดตา เปรียบเสมือนการเชิญชวนให้คุณได้เข้าไปสัมผัสความเป็นภูเก็ตกันอย่างเต็มอิ่ม

Scroll to top